Викладачі

Задорожний Ігор

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: Automated Testing.  Досвідчений фахівець в тестуванні програмного забезпечення. На даний момент працює в компанії SoftServe. 3 роки займався програмуванням баз даних, але знайшов своє покликання в втоматизованому тестуванні. Спеціаліст по тестуванні мікросервісів. Має хороший досвід в Selenium testing і Performance testing. За весь час роботи в ІТ індустрії приймав участь в аналізі та пошуку рішень для бізнес проблем та покращення процесів розробки програмного забезпечення як Scrum Master. На заняттях надає перевагу тісному діалогу зі студентами. Наводить приклади з різних проектів.
Read more.
Захаревич Яна

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: QC.  Фахівець із тестування Web та Mobile проектів. Постійно працює над поглибленням знань та саморозвитком. Сертифікований ISTQB® спеціаліст. Проводить інтерактивні та цікаві заняття. Легко знаходить контакт із аудиторією. Залучає кожного слухача до активної участі у дискусіях. Моделює різні ситуації на практичних прикладах для кращого розуміння та засвоєння інформації. Заохочує студентів до наполегливості та досягнення поставленої мети. Навчання проходить у легкій та дружній атмосфері.
Read more.
Сулима НАЗАРІЙ

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: QC.  Має великий багаж досвіду в роботі як Quality Control Engineer так і як Quality Assurence Engineer. За весь час роботи в ІТ індустрії займався виконанням не тільки прямих обов”язків як QA/QC, але і приймав участь в аналізі та пошуку рішень для бізнес проблем, продукт менеджменті, контролем та покращення процесів розробки програмного забезпечення як Scrum Master. Зараз займає позицію QC в компанії SoftServe. Особливості його занять являється весела атмосфера і порівняння усіх матеріалів курсу з прикладами, тема яких залежить від цільової аудиторії. Користуючись власними підходами до викладання і постійно ділячись професійним досвідом загострює увагу слухачів на важливих аспектах кожної теми, що покращує розуміння та сприйняття матеріалу.
Read more.
Бульбук ЮЛІАН

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: MySQL.  Викладач з 4-річним досвідом роботи у програмуванні, який любить працювати в команді і займатись перевіркою якості роботи над проектами. Має досвід роботи з іноземними замовниками. Володіє навиками необхідними для розробки архітектури для Баз даних. Студенти люблять Юліана за цікаві домашні завдання та вміння складні речі робити простими. У майбутньому бачить себе власником ІТ-Компанії по розробці онлайн ігор. Життєве кредо:«Ніколи не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні».
Read more.
Дубина НАДІЯ

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: ІТ Англійська.  Більш ніж 8 років працює викладачем англійської мови в галузі IT. Використовує комунікативний метод навчання, де слова, фрази, граматика невіддільні від мовного контексту, і спілкування – не тільки навчання, але й задоволення. Англійська для IT – це ділове листування, дипломатична і ефективна комунікація, надзвичайно цікаві TED talks, симуляції реальних робочих ситуацій: job interview, meeting, presentation; все для того, щоб почувати себе впевнено і досягати своїх професійних цілей.
Read more.
Крупська НАДІЯ

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: ІТ Англійська.  Кваліфікований викладач англійської мови та літератури у ЛНУ імені Івана Франка. Має великий досвід роботи зі студентами різних вікових категорій. Проживала та навчалася в Канаді. Працюючи в американській компанії «Cambridge Staffing Solutions» отримала досвід підготовки студентів до міжнародного тесту IELTS. Надія уміє знаходити індивідуальний підхід до кожного з учнів та пояснювати новий матеріал доступно та цікаво.
Read more.
Пастернак АЛІНА

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: ІТ Англійська.  Енергійний викладач з глибоким знанням предмету. Прагне віднайти підхід до кожного студента та приділяє увагу розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності з акцентом на комунікативних навичках. Здобула освіту на кафедрі перекладознавства та контрастивної лінгвістики Франкового університету. Закінчила аспірантуру в ЛНУ ім. І. Франка. Долучалась до розробки курсів різних напрямів англійської у центрах іноземних мов Львова, а також співпрацювала із European Business Association, де проводила заняття бізнес-англійської. Має досвід роботи в ІТ-компаніях, у яких ефективно та результативно викладала англійську мову. Матеріал подає легко та доступно, мотивує та підтримує студентів у процесі освоєння іноземної мови. Заохочує до постійної роботи над вдосконаленням та активним використанням набутих знань у практичній площині живого спілкування.
Read more.
Красницька Оксана

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: QC.  QA Software Engineer в компанії Vakoms. Вміє легко знаходити спільну мову зі студентами, намагається пояснювати матеріал цікаво та зрозуміло. Переконана, що теорія завжди має підкріплюватися прикладами для кращого розуміння та використання в майбутній професії. Завжди готова відповісти на запитання впродовж занять, дає цінні поради з власного практичного досвіду.
Read more.
Коваль Олег

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: QC.  Досвідчений QA Engineer в компанії SoftServe. Cертифікований спеціаліст по ISTQB®. Займався тестуванням як front-end так і back-end проектів. Спеціаліст по тестуванні в консолі на Linux, Unix OS's. За останні 2.8 роки набув хорошої експертизи в Performance testing. Знає ключики до успішної та ефективної комунікації з клієнтом та командою. Є активним тренером у SoftServe. Провів десятки співбесід молодим спеціалістам з тестування.
Read more.
Каминская Соломия

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

Преподаватель  "Школы тестирования" по следующим направлениям: IT английский.

Преподаватель  "Школы тестирования" по следующим направлениям: IT английский. Кроме этого, работает преподавателем английского языка в Украинском Католическом Университете. В 2014 г.. Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франка, факультет иностранных языков, специальность: англо-украинский перевод, получила диплом магистра с отличием. Преподает английский как второй иностранный язык (ESL Teacher) для подростков и взрослых. Практикуется в сфере устного перевода (последовательный и синхронный), в будущем планирует заниматься устным переводом профессионально.

Read more.
Городиська Оксана

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

Преподаватель  "Школы тестирования" по следующим направлениям: QC.

По собственному опыту знает, что означает кардинально сменить профессию и с радостью делится своими знаниями. В процессе обучения обращает внимание на основные моменты, которые будут необходимы в работе тестировщика. Постоянно совершенствует свои знания в этой сфере и не останавливается на достигнутом. На занятиях предпочитает тесный диалог со студентами для максимального усвоения материала. Поэтому готовьтесь к плодотворной работе: задавайте вопросы, интересуйтесь, увеличивайте ваш багаж знаний и умений для получения хороших результатов.

Read more.
Цюра Катерина

1475891331_facebook  1475891297_linkedin

Преподаватель "Школы тестирования" по следующим направлениям: QC.

Получила сертификаты «BrainBench» и «SoftServe IT Academy» курса «Software Testing». Принимала участие в волонтерском проекте «SoftServe», сейчас работает в фирме «Diligences». Также имеет многолетний опыт преподавателя английского языка детям младших и средних классов. Особенностью является активный диалог со студентами во время проведения лекций, подача всего теоретического и практического материала с сопровождением примеров для быстрого и простого усвоения новой информации. Есть очень творческой личностью и всегда умеет найти общий язык с каждым студентом.

Read more.
Вертипорох Орест

1475891331_facebook 1475891297_linkedin

Викладач НЦ "Школи тестування" з наступних напрямів: Системне адміністрування та Офісні програми. Викладач з високим рівнем професіоналізму та практичними навиками з мережевої безпеки. Добре володіє методикою викладання свого предмету, уміло створює позитивну мотивацію навчання, застосовує інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні технології, які сприяють активізації пізнавальної діяльності слухачів. На даний момент працює адміністратором систем інформаційної безпеки, також являється провідним спеціалістом по методах анонімізації в мережі інтернет. Отримавши дві технічні освіти, у вільний час займається ремонтом оргтехніки. Всі ці навики дозволяють не тільки вміло донести теоретичну частину інформації до слухачів, але і закріпити ці знання практичними заняттями та прикладами з життєвих реалій.
Read more.
Бидник Романна

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

Преподаватель "Школы тестирования".

Специалист в области преподавания и тестирования программного обеспечения. Работает фрилансером, чтобы иметь возможность совмещать преподавательскую деятельность с работой тестировщика и саморазвитием. Вдохновляет студентов освоить новую профессию, поскольку является ярким примером человека, который успешно сменил сферу деятельности. Понимает какие трудности могут ожидать Вас, поэтому с радостью поделится своими знаниями и поможет пройти этот путь. Помогает быстро и качественно усвоить новую информацию, приводит четкие и понятные примеры. Верит, что тестировщиком может стать каждый желающий, стоит только очень сильно захотеть и приложить для этого усилия.

Read more.
Собко Володимир

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

Викладач "Школи тестування". Володимир талановитий педагог і тренер з великим досвідом, який знаходить індивідуальний підхід до кожного. Має талант до подачі складного матеріалу, наводячи прості приклади, вміє правильно організувати роботу і звернути увагу на найважливіше. Своїм прикладом запалює в людях жагу до нових знань. Володіє вмінням спілкування з аудиторією. Досвіду технічного тренера набуває з 2011 року. На даний момент працює QC Lead в компанії SoftServe. Безупинно вдосконалюється проходячи нові курси. Повен нових ідей, готовий допомогти студентам з їхніми починаннями. Переконатись в цьому ви зможете відвідавши заняття Володимира.
Read more.
Клекот Володимир

1475891331_facebook 1475891297_linkedin

Преподаватель "Школы тестирования" по следующим направлениям: Системное администрирование и Офисные приложения.

Владимир опытный преподаватель с невероятной настойчивостью, отличается терпением, вежливостью и спокойным характером. С 2014 года работает в "Школе тестирования". Получил опыт проведения тренингов в Tickets.ua. Методика преподавания Владимира, акцентируется на детальном объяснении материала и практических исполнениях. Несмотря на опыт преподавания 1 год, всегда находит контакт с аудиторией, подбирая для каждой свой метод преподавания и индивидуальный подход к ученикам. Студентам нравится посещать курсы Владимира, за его поддержку в начинаниях, лояльность и способность долго и настойчиво объяснять сложный материал до полного усвоения. Идя по жизни с кредо "Труд даст результат", Владимир постоянно идет к своей мечте, вдохновляя своих учеников.

Read more.
Резник Светлана
Преподаватель "Школы тестирования" по следующим направлениям: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, WEB-дизайн, CorelDraw, Adobe InDesing.

Опытный преподаватель-практик, имеет яркую харизму и умение донести до слушателей весь учебный материал доступно и развернуто. Благодаря большому опыту работы, глубоким знаниям и профессионализму, занятия проходят в живой, энергичной атмосфере, используя большое количество задач и теоретического материала. Информация преподносится структурировано, делается акцент на важнейших темах. Доступно и исчерпывающе отвечает на любые вопросы слушателей. Основная цель - донести понимание предмета, закрепить знания при выполнении практических работ, развить творческое мышление слушателей. Все это позволяет слушателям быстро усваивать новый материал и сразу же использовать полученные знания на практике.

Read more.
Дюганчук Святослав

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

Преподаватель "Школы тестирования" следующим направлениям: QC.

Опытный специалист в системном анализе и тестировании программного обеспечения, блестящий преподаватель. На данный момент работает в компании SoftServe. На своих занятиях постоянно приводит конкретные практические примеры (в том числе из богатого собственного опыта) для облегчения понимания материала. Ясно и доходчиво излагает учебный материал, обращает внимание слушателей на все особенности работы. Примеры из практики, дополнительная информация, подробные ответы на любые вопросы - все это постоянно поддерживает у слушателей Святослава неизменно высокий интерес и внимание. Благодарны выпускники оставляют самые восторженные отзывы и стремятся записаться на продолжение обучения именно к Дюганчуку Святославу.

Read more.
Андреев Андрей
Преподаватель  "Школы тестирования" по следующим направлениям: MySQL \ MSSQL

Выпускник НУ "Львовская политехника" по направлению компьютерные науки. Выпускник курсов ЕПАМ BI .Преподаватель в Институте предпринимательства и перспективных технологий при НУ "ЛП". Умеет акцентировать внимание на ключевых моментах, удачно подает примеры практического применения материала. Многое аргументирует, тем самым находит подход к каждому студенту. Любит и умеет вызвать интерес у студентов и желание к решению поставленной задачи. Свою работу строит на следующих принципах: доступность, логическая связь, актуальность в настоящем.

Read more.

© 2015-2016 ООО «Школа тестирования» — использование материалов ООО «Школа тестирования» разрешено с предварительного согласия правообладателей. Все права защищены.