триває набір!

Курси автоматизованого тестування від ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ!

Курси автоматизованого тестування Львів

Автоматизація тестування ПЗ є невід'ємною частиною процесу розробки програмного забезпечення, тому потреба у фахівцях автоматизації існує завжди.

Наші курси тестувальників у Львові дозволять вам отримати повне уявлення про можливості системи, принципи її роботи. Ми також передбачили безліч насичених практичних занять на наших заняттях у Львові. Ви можете бути впевнені, що навчання у ШТ дозволить вам повною мірою підготуватися до співбесіди на посаду Junior QA Engineer в будь-яку ІТ компанію.

Даний курс містить у собі три гілки: Основи тестування, Основи програмування та Основи автоматизованого тестування. На основах буде розказано та обговорено основні аспекти тестування (від методологій розробок програмного забезпечення до понять оцінювання часу виконання та ризиків). Також основи програмування, ознайомлення із комп'ютерними мережами. У частині програмування буде розглянуто такі поняття, як змінна, класи, принципи ООП та як працювати у середовищі Visual Studio. У частині автоматизації буде обговорено поняття Selenium, як це взаємодіє з мовою пограмування C#. Також буде обговорено, що таке continuous integration (CI), та як писати автоматизовані тести на C#, використовуючи Selenium.

Програма курсу

Section №1. General knowledge
1
SDLC (Software development life cycle)
2
Test Process (Test process according to ISTQB)
3
Test Design (Black box main test design techniques according to ISTQB)
4
Requirements analysis (Good requirements charaterectics)
5
Defect tracking
6
Estimation (Basic estimation techniques)
7
Test Automation (What to automate and what not to automate)
8
Programming (General OOP knowledge)
9
OOD (S.O.L.I.D. principles)
10
Refactoring
11
HTML & CSS & Javascript (General knowledge of HTML page structure and main html elements and their styling)
12
DOM (General DOM knowledge)
13
Source control management (Git)
14
CI (General knowledge on how CI works)
15
Automation framework (General automation framework structure)
16
Perfomance testing overview
17
Web sevices (Soap services, Rest services. Client-server relationship)
18
Networking (Basic HTTP protocol methods. General OSI model. TCP vs UDP)
19
Unix OS (General Unix systems and commands)
Section №2. Programming
1
General .Net
2
Working in Visual Studio (What is Solution, Project. Adding new projects and solutions. General Visual Studio window overview)
3
Value (Primitive) Types
4
Operators
5
Boolean logic
6
Flow control
7
Type conversion
8
Enums
9
Arrays
10
Methods
11
Debugging
12
Exception handling
13
Structs
14
Objects and classes
15
Inheritance
16
Polymorthysm
17
Abstract classes
18
Interfaces
19
Class members
20
Working with string. StringBuilder class
21
System.IO
22
Collections
23
Generics
24
Delegates
25
Anonymous functions and Lambda expressions
26
LINQ
Section №3. Automation
1
HTML, CSS introduction
2
Javascript introduction
3
XPath and CSS locators
4
DOM overview
5
Automation tool (Selenium): Searching elements
6
Automation tool (Selenium): Performing actions
7
Automation tool (Selenium): Implictit and explicit waits. Handling Ajax. Invoking JavsScript
8
Using unit test runner
9
OOD
10
Building Automation framework: Page objects, UiMaps, layered structure.
11
Building Automation framework: Using pattern in implementation
12
Building Automation framework: Handling complex issues
13
Running test on CI

викладачі експрес курсу
“тестування програмного забезпечення”

Дюганчук СВЯТОСЛАВ

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

Викладач "Школи тестування" наступних напрямів: QC.Досвідчений фахівець в системному аналізі та тестуванні програмного забезпечення. На даний момент працює у компанії "SoftServe". На своїх заняттях постійно наводить конкретні практичні приклади для полегшення розуміння матеріалу. Ясно і дохідливо викладає навчальний матеріал, звертає увагу слухачів на всі особливості практичної роботи. Приклади з практики, додаткова інформація та докладні відповіді на будь-які питання - все це постійно підтримує у слухачів Святослава незмінно високий інтерес і увагу.

Різник СВІТЛАНА

Викладач "Школи тестування" з наступних напрямів: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, WEB-дизайн, CorelDraw, Adobe InDesing.Досвідчений викладач-практик, має яскраву харизму і уміння донести до слухачів весь навчальний матеріал доступно і розгорнуто. Завдяки великому досвіду роботи, глибоким знанням і професіоналізму, заняття проходять в живій, енергійній атмосфері, використовуючи велику кількість завдань і теоретичного матеріалу. Інформація підноситься структуровано, робиться акцент на найважливіших темах. Доступно і вичерпно відповідає на будь-які питання слухачів.Основна мета - донести розуміння предмету, закріпити знання при виконанні практичних робіт, розвинути творче мислення слухачів. Все це дозволяє слухачам швидко засвоювати новий матеріал і відразу ж використовувати отримані знання на практиці.

Бідник РОМАННА

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

Викладач "Школи тестування".Фахівець у сфері викладання та тестування програмного забезпечення. Працює фрілансером, щоб мати можливість поєднувати викладацьку діяльність з роботою тестувальника та саморозвитком. Надихає студентів освоїти нову професію, оскільки є яскравим прикладом людини, яка успішно змінила сферу діяльності. Розуміє які труднощі можуть чекати на Вас, тому з радістю поділиться своїми знаннями і допоможе пройти цю дорогу. Допомагає швидко і якісно засвоїти нову інформацію, наводить чіткі та зрозумілі приклади. Вірить, що тестувальником може стати кожен бажаючий, варто тільки дуже сильно захотіти і прикласти для цього зусилля.

Вертипорох ОРЕСТ

1475891331_facebook 1475891297_linkedin

Викладач НЦ "Школи тестування" з наступних напрямів: Системне адміністрування та Офісні програми.Викладач з високим рівнем професіоналізму та практичними навиками з мережевої безпеки. Добре володіє методикою викладання свого предмету, уміло створює позитивну мотивацію навчання, застосовує інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні технології, які сприяють активізації пізнавальної діяльності слухачів. На даний момент працює адміністратором систем інформаційної безпеки, також являється провідним спеціалістом по методах анонімізації в мережі інтернет. Отримавши дві технічні освіти, у вільний час займається ремонтом оргтехніки. Всі ці навики дозволяють не тільки вміло донести теоретичну частину інформації до слухачів, але і закріпити ці знання практичними заняттями та прикладами з життєвих реалій.

Цюра КАТЕРИНА

1475891331_facebook  1475891297_linkedin

Викладач НЦ "Школи тестування" з наступних напрямів: QC.Отримала сертифікати «BrainBench» та «SoftServe IT Academy» курсу «Software Testing». Приймала участь у волонтерському проекті «SoftServe», зараз працює у фірмі «Diligences». Також має багаторічний досвід викладача англійської мови дітям молодших та середніх класів. Особливістю є активний діалог зі студентами під час проведення лекцій, подача усього теоретичного та практичного матеріалу з супроводом прикладів для швидкого та простого засвоєння нової інформації. Є дуже творчою особою і завжди вміє знайти спільну мову із кожним студентом.

Городиська ОКСАНА

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

Викладач НЦ "Школи тестування" з наступних напрямів: QC.З власного досвіду знає, що означає кардинально змінити професію і з радістю ділиться своїми знаннями. У процесі навчання звертає увагу на основні моменти, що будуть необхідні у роботі тестувальника. Постійно вдосконалює свої знання у цій сфері і не зупиняється на досягнутому. На заняттях надає перевагу тісному діалогу зі студентами для максимального засвоєння матеріалу. Тому готуйтесь до плідної роботи: ставте питання, цікавтесь, збільшуйте ваш багаж знань і вмінь для отримання хороших результатів.

Коваль ОЛЕГ

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: QC. Досвідчений QA Engineer в компанії SoftServe. Cертифікований спеціаліст по ISTQB®. Займався тестуванням як front-end так і back-end проектів. Спеціаліст по тестуванні в консолі на Linux, Unix OS's. За останні 2.8 роки набув хорошої експертизи в Performance testing. Знає ключики до успішної та ефективної комунікації з клієнтом та командою. Є активним тренером у SoftServe. Провів десятки співбесід молодим спеціалістам з тестування.

Пастернак АЛІНА

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: ІТ Англійська. Енергійний викладач з глибоким знанням предмету. Прагне віднайти підхід до кожного студента та приділяє увагу розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності з акцентом на комунікативних навичках. Здобула освіту на кафедрі перекладознавства та контрастивної лінгвістики Франкового університету. Закінчила аспірантуру в ЛНУ ім. І. Франка. Долучалась до розробки курсів різних напрямів англійської у центрах іноземних мов Львова, а також співпрацювала із European Business Association, де проводила заняття бізнес-англійської. Має досвід роботи в ІТ-компаніях, у яких ефективно та результативно викладала англійську мову. Матеріал подає легко та доступно, мотивує та підтримує студентів у процесі освоєння іноземної мови. Заохочує до постійної роботи над вдосконаленням та активним використанням набутих знань у практичній площині живого спілкування.

Крупська НАДІЯ

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: ІТ Англійська. Кваліфікований викладач англійської мови та літератури у ЛНУ імені Івана Франка. Має великий досвід роботи зі студентами різних вікових категорій. Проживала та навчалася в Канаді. Працюючи в американській компанії «Cambridge Staffing Solutions» отримала досвід підготовки студентів до міжнародного тесту IELTS. Надія уміє знаходити індивідуальний підхід до кожного з учнів та пояснювати новий матеріал доступно та цікаво.

Бульбук ЮЛІАН

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: MySQL. Викладач з 4-річним досвідом роботи у програмуванні, який любить працювати в команді і займатись перевіркою якості роботи над проектами. Має досвід роботи з іноземними замовниками. Володіє навиками необхідними для розробки архітектури для Баз даних. Студенти люблять Юліана за цікаві домашні завдання та вміння складні речі робити простими. У майбутньому бачить себе власником ІТ-Компанії по розробці онлайн ігор. Життєве кредо:«Ніколи не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні».

Сулима НАЗАРІЙ

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: QC. Має великий багаж досвіду в роботі як Quality Control Engineer так і як Quality Assurence Engineer. За весь час роботи в ІТ індустрії займався виконанням не тільки прямих обов”язків як QA/QC, але і приймав участь в аналізі та пошуку рішень для бізнес проблем, продукт менеджменті, контролем та покращення процесів розробки програмного забезпечення як Scrum Master. Зараз займає позицію QC в компанії SoftServe. Особливості його занять являється весела атмосфера і порівняння усіх матеріалів курсу з прикладами, тема яких залежить від цільової аудиторії. Користуючись власними підходами до викладання і постійно ділячись професійним досвідом загострює увагу слухачів на важливих аспектах кожної теми, що покращує розуміння та сприйняття матеріалу.

Задорожний Ігор

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: Automated Testing.  Досвідчений фахівець в тестуванні програмного забезпечення. На даний момент працює в компанії SoftServe. 3 роки займався програмуванням баз даних, але знайшов своє покликання в втоматизованому тестуванні. Спеціаліст по тестуванні мікросервісів. Має хороший досвід в Selenium testing і Performance testing. За весь час роботи в ІТ індустрії приймав участь в аналізі та пошуку рішень для бізнес проблем та покращення процесів розробки програмного забезпечення як Scrum Master. На заняттях надає перевагу тісному діалогу зі студентами. Наводить приклади з різних проектів.

Захаревич Яна

1475891331_facebook   1475891297_linkedin

ВИКЛАДАЧ "ШКОЛИ ТЕСТУВАННЯ" З НАПРЯМІВ: QC. Фахівець із тестування Web та Mobile проектів. Постійно працює над поглибленням знань та саморозвитком. Сертифікований ISTQB® спеціаліст. Проводить інтерактивні та цікаві заняття. Легко знаходить контакт із аудиторією. Залучає кожного слухача до активної участі у дискусіях. Моделює різні ситуації на практичних прикладах для кращого розуміння та засвоєння інформації. Заохочує студентів до наполегливості та досягнення поставленої мети. Навчання проходить у легкій та дружній атмосфері.

вартість

Навчання триває 5 місяців, тричі на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця) або ж двічі на тиждень (вівторок, четвер або субота, неділя) по два заняття в день(4 місяці).

Заняття проходять стаціонарно, наші навчальні аудиторії обладнані всією необхідною технікою. Навчання проводять у групах 10-14 осіб.

*Вартість курсу при оплаті
до 24.01.2018 – 10 500 грн.
до 19.03.2018 – 15 000 грн

На сьогодні триває реєстрація на курс до 24 січня! До цього числа необхідно укласти договір та здійснити оплату. При повній оплаті за курс знижка 30%. Заняття розпочинаються відповідно до розкладу та обраної години.

ПРИ ОПЛАТІ ЧАСТИНАМИ ВАРТІСТЬ КУРСУ СКЛАДАТИМЕ
(2 100 ГРН/МІСЯЦЬ Х 6)

Щоб взнати можливість оплати частинами надішліть СМС з текстом Chast на номер 10060.

Для того, щоб скористатися послугою оплати частинами необхідно мати платіжну картку ПриватБанк та суму першого платежу 2 100 грн. Детальніша інформація знаходиться тут.

оберіть групу

ЧасДніПочатокВартістьЗапис
19.00-22.00ВТ-ЧТ20.03.201815 000 грн 10 500 грн*Запис

* групи, які обирають графік вівторок-четвер або субота-неділя закінчують навчання швидше завдяки більшій кількості занять в тиждень

* При повній оплаті за курс знижка 30%

онлайн - запис

Для того, щоб отримати актуальну інформацю про умови навчання, ціни і т.д., залиште заявку.
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш менеджер, щоб відповісти на ваші запитання.

Зараз на ринку великий попит на тестувальників ПЗ! Поки є можливість
вчись і займай свою нішу в ІТ компаніях.

Думай швидше, потім буде пізно!

Ми дамо вам хорошу теоретичну і практичну підготовку тестування
програмного забезпечення загалом.

до кінця реєстрації на курс залишилось:

0
0
0
0
0
0
0
0
ДНІ ГОДИНИ ХВИЛИНИ СЕКУНДИ

Перспективи роботи тестувальником

IT-ринок праці у Львові постійно зростає. Політична ситуація на Сході зумовила
перенесення офісів багатьох ІТ-компаній на Захід України.

Умови праці

Умови праці в IT-компаніях - безсумнівно, найкращі в Україні:

- сучасні офіси з розвагами, тенісними столами та іграми;

- медичні страховки, оплата спортзалу, офіційне працевлаштування, внутрішнє навчання та повний соціальний пакет!

Графік роботи

У багатьох компаніях є вільний графік - тобто кількість годин, яку потрібно відпрацювати, і не важливо коли ви приходите на роботу.

Заробітна плата

Зарплати в цій сфері просто приголомшують:

- середня зарплата тестувальника у Львові від $ 500 до $ 2000;

- середня заробітна плата тестувальника-керівника групи (Team Lead) більше $ 2500.

Підвищення зарплати

Зарплати співробітників в IT-компаніях переглядають в середньому один-два рази на рік. Вони збільшуються на 10-15% щороку.

Кар’єрний ріст

Кар'єрне зростання в IT-компаніях проходить дуже швидко. Багато тестувальників стають провідними фахівцями у віці до 26 років.

Успішна кар’єра

Більшість начальників відділів та менеджерів проектів зайняли свої посади до 30 років.

Зарплати тестувальників ПЗ і динаміка росту вакансій

Середня зарплата тестувальників ПЗ (вказана в доларах США)

700
700
500
1315
1174
1175
2400
2150
2000
3000
2500
2050

Динаміка кількості вакансій тестувальників ПЗ за 2014 рік

100%
108%
153%
174%
172%
210%
228%
249%
247%
280%
247%
261%

компанії, в яких працюють наші випускники

онлайн запис

Для того, щоб отримати актуальну інформацю про умови навчання, ціни і т.д., залиште заявку.
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш менеджер, щоб відповісти на ваші запитання.

Підписатися на новини

Порекомендуйте курс друзям